ZOZNAM PREKLADATEĽOV

 

Skúsený prekladatelia s 15 ročnou praxou ako aj úradný prekladatelia zapísaný a vedený v zozname znalcov a tlmočníkov s prideleným číslom Ministerstva spravodlivosti SR  oprávnený vyhotovovať úradné preklady na úradné účely.

VYBERTE PREKLADATEĽA KTORÉHO POTREBUJETE A ODOŠLITE MU VAŠU POŽIADAVKU.

Nemecký prekladateľ

Anglický prekladateľ

Český prekladateľ

Poľský prekladateľ

Ruský prekladateľ

Ukrajinský prekladateľ

Taliansky prekladateľ

Španielsky prekladateľ

Francúzsky prekladateľ

Maďarský prekladateľ

Rumunský prekladateľľ

Chorvátsky prekladateľ

Srbský prekladateľ

Švédsky prekladateľ

Bulharský prekladateľ

Holandský prekladateľ

Nórsky prekladateľ

Dánsky prekladateľ

Lotyšsky prekladateľ

Litovský prekladateľ

Estónsky prekladateľ

 

Úradný preklad vždy obsahuje súdnu doložku s odtlačkom okrúhlej pečiatky prekladateľa - úradného znalca, čím sa potvrdzuje, že preklad doslovne súhlasí s textom originálu a že zodpovedá za správnosť prekladu. Ak dokument obsahuje súdnu doložku (doložku úradného znalca), spĺňa požiadavky štátnych orgánov pre úradné úkony.