Zoznam prekladateľov

PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY dostupné pre každého.

ZOZNAM REGISTROVANÝCH A CERTIFIKOVANÝCH PREKLADATEĽOV.

Skúsení certifikovaní prekladatelia s 15 ročnou praxou, ako aj úradní prekladatelia s okrúhlou pečiarkou, zapísaní a vedení v zozname znalcov a tlmočníkov Ministerstva spravodlivosti SR.

VYBERTE PREKLADATEĽA KTORÉHO POTREBUJETE A ODOŠLITE MU VAŠU POŽIADAVKU.

Nemecký prekladateľ

Anglický prekladateľ

Holandský prekladateľ

Francúzsky prekladateľ

Maďarský prekladateľ

Taliansky prekladateľ

Český prekladateľ

Poľský prekladateľ

Ruský prekladateľ

Ukrajinský prekladateľ

Španielsky prekladateľ

Rumunský prekladateľ

Chorvátsky prekladateľ

Srbský prekladateľ

Švédsky prekladateľ

Bulharský prekladateľ

Nórsky prekladateľ

Dánsky prekladateľ

Lotyšsky prekladateľ

Litovský prekladateľ

Estónsky prekladateľ

 

Úradný preklad vždy obsahuje súdnu doložku s odtlačkom okrúhlej pečiatky úradného znalca/prekladateľa, čím sa potvrdzuje, že preklad doslovne súhlasí s textom originálu a tým zodpovedá za správnosť prekladu. Ak dokument obsahuje súdnu doložku (doložku úradného znalca/prekladateľa), spĺňa požiadavky štátnych orgánov pre úradné úkony.

 

PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY dostupné pre každého.

Kliknite na tento odkaz a pozrite si naše REFERENCIE a HODNOTENIA ZÁKAZNÍKOV.