PREKLAD TECHNICKÉHO PREUKAZU

ZÍSKAŤ BEZPLATNÚ CENOVÚ PONUKU

Pri dovoze motorových vozidiel zo zahraničia a ich následnej registrácii na Slovensku, patri technický preukaz k nečastejšie prekladaným dokumentom. Úrady vyžadujú úradné preklady dokladov k dovezenému vozidlu.

Pri prihlásení vozidla je potrebné predložiť úradný preklad technického preukazu, potvrdenia o odhlásení vozidla (odhláška). V prípade, ak ste vozidlo nadobudli s dokumentom v inom ako slovenskom jazyku (kúpna zmluva, faktúra, atď.), je potrebný úradný preklad tohto dokumentu.

Ak máte platnú TK a EK. Môžete, ale aj nemusíte tieto dokumenty prekladať. Viete však ušetriť. U náš stojí preklad tejto dokumentácie menej, ako nová emisná a technická kontrola.

POTREBUJETE PREKLAD DOKLADOV OD VOZIDLA JEDNODUCHO A RÝCHLO?

Ste na správnom mieste.

PREČO?

V tomto prípade nie je nutné, na rozdiel od iných typov úradných prekladov zviazanie prekladu s originálom, ale postačuje výlučne vytlačená kópia dokumentu (fotka, naskenovaný dokument).

Preklady dokladov od auta si u nás môžete objednať jednoducho online (Získať bezplatnú cenovú ponuku a vložiť naskenovaný dokument), bez zbytočnej návštevy kancelárie, ale z pohodlia domova, alebo kde sa práve nachádzate! Vyhotovujeme ich expresne do 24 hodín a dodáme kdekoľvek.

Úradný preklad technického preukazu a ďalšie preklady dokladov k dovezenému vozidlu (EK, TK, Potvrdenie o ohlásení, faktúra, kúpna zmluva, COC certifikát) dokážeme preložiť a dodať z viac ako 20 jazykov v expresnom termíne alebo do 24 hodín v ktorejkoľvek časti Slovenska.

MÁM ZÁUJEM O PREKLAD DOKUMENTOV

Chcem získať bezplatnú cenovú ponuku

NAJČASTEJŠIE PREKLADANÉ DOKUMENTY A JAZYKOVÉ KOMBINÁCIE

Osvedčenia o evidencii časť I

Osvedčenia o evidencii časť II

Kúpna zmluva

Faktúra

Doklady od technickej kontroly, emisnej kontroly

a iné

(nemecký jazyk, taliansky jazyk, anglický jazyk, francúzsky jazyk, maďarský jazyk, poľský jazyk, holandský jazyk, španielsky jazyk, a iné )

CENNÍK PREKLADOV VŠETKÝCH JAZYKOVÝCH KOMBINÁCII NÁJDETE NA TOMTO ODKAZE.