PREKLAD VÝPISU Z REGISTRA TRESTOV

JAZYKOVÉ KOMBINÁCIE

Nemecký jazyk, taliansky jazyk, anglický jazyk, francúzsky jazyk, maďarský jazyk, poľský jazyk, holandský jazyk, španielsky jazyk, rumunský jazyk, chorvátsky jazyk, srbský jazyk, bulharský jazyk, nórsky jazyk, dánsky jazyk, lotyšský jazyk, litovský jazyk, estónsky jazyk, ruský jazyk, ukrajinský jazyk.

ZÍSKAŤ BEZPLATNÚ CENOVÚ PONUKU ONLINE

Získať cenovú ponuku e-mailom: info@online-preklady.sk

Informujte sa o cene a termíne dodania telefonicky: +421 907 308 377

Preklady výpisu z registra trestov môžu od vás vyžadovať úradný, zamestnávatelia, pripadne ak bude chcieť začať podnikať v zahraničí. Tieto preklady je potrebné vyhotoviť úradným prekladateľom, ktorý je zapísaný v zozname Ministerstva spravodlivosti SR. Naši úradní prekladatelia sú všetci zapísaní a vedení v zozname znalcov s prideleným číslom Ministerstva spravodlivosti SR.

VYHOTOVUJEME ICH EXPRESNE A DODÁME KDEKOĽVEK

Ak potrebujete úradný preklad výpisu z registra trestov ihneď, dokážeme preklad dodať v expresnom termíne alebo do 24 hodín v ktorejkoľvek časti Slovenska.

Úradný preklad vždy obsahuje súdnu doložku s odtlačkom okrúhlej pečiatky prekladateľa - úradného znalca, čím sa potvrdzuje, že preklad doslovne súhlasí s textom originálu a že zodpovedá za správnosť prekladu. Ak dokument obsahuje súdnu doložku (doložku úradného znalca), spĺňa požiadavky štátnych orgánov pre úradné úkony.

PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY dostupné pre každého.

Kliknite na tento odkaz a pozrite si naše REFERENCIE a HODNOTENIA ZÁKAZNÍKOV.