PREKLAD VÝPISU Z REGISTRA TRESTOV

Preklady výpisu z registra trestov môžu od vás vyžadovať úradný, zamestnávatelia, pripadne ak bude chcieť začať podnikať v zahraničí. Tieto preklady je potrebné vyhotoviť úradným prekladateľom, ktorý je zapísaný v zozname Ministerstva spravodlivosti SR. Naši úradný prekladatelia sú všetci zapísaný a vedený v zozname znalcov s prideleným číslom Ministerstva spravodlivosti SR.

VYHOTOVUJEME ICH EXPRESNE A DODÁME KDEKOĽVEK

Ak potrebujete úradný preklad výpisu z registra trestov ihneď, dokážeme preložiť a dodať v expresnom termíne alebo do 24 hodín v ktorejkoľvek časti Slovenska.

MÁM ZÁUJEM O PREKLAD VÝPISU

Chcem získať bezplatnú cenovú ponuku

 

NAJČASTEJŠIE PREKLADANÉ JAZYKOVÉ KOMBINÁCIE.

(nemecký jazyk, anglický jazyk, taliansky jazyk, francúzsky jazyk, maďarský jazyk, poľský jazyk, holandský jazyk, španielsky jazyk, a iné )

Úradný preklad vždy obsahuje súdnu doložku s odtlačkom okrúhlej pečiatky prekladateľa - úradného znalca, čím sa potvrdzuje, že preklad doslovne súhlasí s textom originálu a že zodpovedá za správnosť prekladu. Ak dokument obsahuje súdnu doložku (doložku úradného znalca), spĺňa požiadavky štátnych orgánov pre úradné úkony.