PREKLAD RODNÉHO LISTU

PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY dostupné pre každého.

JAZYKOVÉ KOMBINÁCIE

Nemecký jazyk, anglický jazyk, taliansky jazyk, francúzsky jazyk, maďarský jazyk, poľský jazyk, ruský jazyk, ukrajinský jazyk, holandský jazyk, španielsky jazyk, rumunský jazyk, chorvátsky jazyk, srbský jazyk, bulharský jazyk, nórsky jazyk, dánsky jazyk, švédský jazyk, lotyšský jazyk, litovský jazyk, estónsky jazyk.

ZÍSKAŤ BEZPLATNÚ CENOVÚ PONUKU ONLINE

Získať cenovú ponuku e-mailom: info@online-preklady.sk

Informujte sa o cene a termíne dodania telefonicky: +421 907 308 377, +421 907 366 379

Naše združenie prekladateľov vyhotovuje tieto preklady na základe pridelenia úradnej pečiatky Ministerstvom spravodlivosti SR pre tú jazykovú kombináciu, ktorú potrebujete. Ak potrebujete úradný preklad rodného listu ihneď, dokážeme preložiť a dodať v expresnom termíne alebo do 24 hodín v ktorejkoľvek časti Slovenska.

Úradný preklad rodného listu je jedným z najčastejšie objednávaných prekladov. Vyhotovenie prekladu sa využíva pri nasledujúcich prípadoch, medzi ktoré patria napríklad:

  • Narodenie dieťaťa mimo územia Slovenskej republiky.
  • Uzatváranie manželstva osôb s rozdielnym štátnym občianstvom alebo pri sobášoch uzatváraných mimo štátu.
  • Pri žiadosti o víza a vstup do krajiny kvôli štúdiu, práci alebo dlhodobému pobytu.
  • V niektorých krajinách pri komunikácii s úradmi v otázke dvojitého občianstva.

Úradný preklad vždy obsahuje súdnu doložku s odtlačkom okrúhlej pečiatky prekladateľa - úradného znalca, čím sa potvrdzuje, že preklad doslovne súhlasí s textom originálu a že zodpovedá za správnosť prekladu. Ak dokument obsahuje súdnu doložku (doložku úradného znalca), spĺňa požiadavky štátnych orgánov pre úradné úkony.

Kliknite na tento odkaz a pozrite si naše REFERENCIE a HODNOTENIA ZÁKAZNÍKOV.