PREKLAD RODNÉHO LISTU

JAZYKOVÉ KOMBINÁCIE

Nemecký jazyk, taliansky jazyk, anglický jazyk, francúzsky jazyk, maďarský jazyk, poľský jazyk, holandský jazyk, španielsky jazyk, rumunský jazyk, chorvátsky jazyk, srbský jazyk, bulharský jazyk, nórsky jazyk, dánsky jazyk, lotyšský jazyk, litovský jazyk, estónsky jazyk, ruský jazyk, ukrajinský jazyk.

ZÍSKAŤ BEZPLATNÚ CENOVÚ PONUKU ONLINE

Získať cenovú ponuku e-mailom: info@online-preklady.sk

Informujte sa o cene a termíne dodania telefonicky: +421 907 308 377

Úradný preklad rodného listu je jedným z najčastejšie objednávaných prekladov. Vyhotovenie prekladu sa využíva pri nasledujúcich prípadoch, medzi ktoré patria napríklad:

  • Narodenie dieťaťa mimo územia Slovenskej republiky.
  • Uzatváranie manželstva osôb s rozdielnym štátnym občianstvom alebo pri sobášoch uzatváraných mimo štátu.
  • Pri žiadosti o víza a vstup do krajiny kvôli štúdiu, práci alebo dlhodobému pobytu.
  • V niektorých krajinách pri komunikácii s úradmi v otázke dvojitého občianstva.

Naše združenie prekladateľov vyhotovuje tieto preklady na základe pridelenia úradnej pečiatky Ministerstvom spravodlivosti SR pre tú jazykovú kombináciu, ktorú potrebujete. Ak potrebujete úradný preklad rodného listu ihneď, dokážeme preložiť a dodať v expresnom termíne alebo do 24 hodín v ktorejkoľvek časti Slovenska.

Úradný preklad vždy obsahuje súdnu doložku s odtlačkom okrúhlej pečiatky prekladateľa - úradného znalca, čím sa potvrdzuje, že preklad doslovne súhlasí s textom originálu a že zodpovedá za správnosť prekladu. Ak dokument obsahuje súdnu doložku (doložku úradného znalca), spĺňa požiadavky štátnych orgánov pre úradné úkony.

PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY dostupné pre každého.

Kliknite na tento odkaz a pozrite si naše REFERENCIE a HODNOTENIA ZÁKAZNÍKOV.